Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2013

Sprawozdanie z działalności statutowej 2013

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Nadzieja” w dniu 24.04.2014 r. zatwierdziło sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2013.

Nasze sprawozdania z działalności statutowej publikujemy również w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego(OPP) Narodowego Instytutu Wolności.

Skip to content