O Nas

O Nas

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” działa od 1997 roku. Powstało z inicjatywy osób niepełnosprawnych oraz rodziców przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. Stowarzyszenie zrzesza osoby z różnymi rodzajami schorzeń i w różnym wieku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W naszej siedzibie posiadamy sale rehabilitacyjną z odpowiednim sprzętem, w której prowadzimy rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod kierunkiem wykwalifikowanego rehabilitanta.

Jednym z podstawowych celów stowarzyszenia jest prowadzenie rehabilitacji ruchowej celem przywrócenia, poprawy lub utrzymania sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych. Rehabilitacja organizowana jest za pomocą systematycznych ćwiczeń fizycznych – w oparciu o wiedzę medyczną pod kierunkiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów. W ramach rehabilitacji organizujemy również hipoterapię, logopedię oraz zajęcia na basenie. 

Nasze Stowarzyszenie oprócz ćwiczeń rehabilitacyjnych prowadzi spotkania informacyjne dla rodziców o możliwościach kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych. Dlatego też ważnym aspektem podczas spotkań jest wymiana doświadczeń na temat wyników leczenia, pomoc w rozwiązywaniu problemów codziennego życia, integracja środowiskowa chorych dzieci i ich rodziców.

Działalność statutowa Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich, darowizn, z odpisów 1% podatku od osób fizycznych. Rehabilitacje finansujemy również poprzez udział w konkursach na realizację zadań publicznych organizowanych przez instytucje samorządowe tj. Urząd Miejski w Libiążu, Powiat Chrzanowski, jak również  instytucje rządowe tj. Wojewodę  Małopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe na swoją działalność Stowarzyszenie pozyskuje również poprzez granty realizowane przez organizacje pozarządowe  tj. Fundacje Batorego.

Dzięki dotychczasowej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowaliśmy kilka wycieczek integracyjnych między innymi do Zakopanego, Szaflar, Bukowiny Tatrzańskiej, Wieliczki, Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia.

Od 2010 roku nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Z wpłat pozyskanych w ramach 1% podatku Stowarzyszenie finansuje:

Informacje o nas można znaleźć na portalu organizacji pozarządowych:

Przekaż Swój 1,5% podatku

KRS 0000005684

zakrętki, zbiórka zakrętek nakrętek

"Nakręć się na Nadzieję"

Skip to content