KOLOROWA AKADEMIA

KOLOROWA AKADEMIA

"Tysiąc żurawi na szczęście"

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” wspólnie z Libiąskim Centrum Kultury w okresie od Września 2004 do Czerwca 2005 zrealizowało projekt „Tysiąc żurawi na szczęście”. Projekt ten został zorganizowany w ramach Programu RÓWNE SZANSE – KOLOROWA AKADEMIA prowadzonego przez Fundację Stefana Batorego przy finansowym wsparciu Towarzystwa Commercial Union Polska.

Tytuł projektu: „Tysiąc żurawi na szczęście” nawiązuje do legendy z kultury orientalnej. Żuraw uznany został przez chińskich taoistów za symbol powodzenia i długiego życia. Tysiąc żurawi nawleczonych na sznurek to SEMBAZURU. Legenda mówi, że ten, komu uda się wykonać w ciągu roku sembazuru będzie się cieszył bogactwem i długim życiem.

Uwieńczeniem działań podejmowanych w ramach założonego projektu było wspólnie przygotowane przez grupę niepełnosprawnych dzieci i ich zdrowych rówieśników – przedstawienie teatralne oparte na historii Sadako Sasaki – 12- letniej japońskiej dziewczynki umierającej na chorobę popromienną, która wierzyła, że jeśli uda się jej wykonać tysiąc papierowych żurawi – na świecie zapanuje pokój. Sadako nie udało się dokonać tego przed śmiercią, a na jej cześć w Parku Hiroszimy w 1958 r. wzniesiono pomnik. W przedstawieniu „Tysiąc żurawi” wykorzystaliśmy główny wątek tej historii. Nasze przedstawienie miało jednak szczęśliwe zakończenie. Bohaterce udało się wykonać sembazuru, a przyczyniły się do tego dzieci uczestniczące w kolejnych spotkaniach wraz z grupą wolontariuszy, ich rodziców, a także zapraszanych gości.

Do udziału w projekcie Stowarzyszenie zaprosiło następujące instytucję działające na terenie Gminy Libiąż tj. Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 1, Świetlica Terapeutyczna Fundacji im. Brata Alberta w Libiąż oraz Gimnazjum Nr 2. Wszystkie zaproszone instytucje wyraziły chęć udziału w projekcie oraz zadeklarowały dokonanie naboru uczestników spośród swoich wychowanków.

Na planowane zajęcia artystyczno – kulturalne zgłosiło się 44 niepełnosprawnych dzieci z oddziałów integracyjnych i ich rówieśników z w/w placówek oraz 6 dzieci – członków stowarzyszenia „Nadzieja”. Jako wolontariusze wyrazili chęć uczestniczenia w projekcie niektórzy rodzice oraz 13 uczniów z Gimnazjum, a także nauczyciele i instruktorzy z zaproszonych instytucji. Spotkania uczestników projektu obywały się, co dwa tygodnie w siedzibie Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu. Instruktorzy, którzy z nami bawili się i pracowali to Pani Aneta Gwóźdź, Małgorzata Hołownia, Bożena Kikla i Anna Kremer oraz Pan Krzysztof Stefański instruktor Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu.

Tworząc ten projekt nie wiedzieliśmy dokładnie z jakimi dziećmi będziemy pracować. Z jakimi rodzajami niepełnosprawności przyjdą nasi uczestnicy. Na ile będą mogli i chcieli „wciągnąć się” w zaplanowane z góry zajęcia. Szybko okazało się, że to plan należy dostosować do Nich. Były dzieci, którym przeszkadzał hałas, czy takie – pozornie sprawne fizycznie – dla których przykucnięcie było poza ich możliwościami. Dlatego też zajęcia składały się z elementów wspólnych dla wszystkich dzieci i z części, w której tworzone były grupy tematyczne (teatralne, plastyczne, muzyczno-taneczne). Taki podział wiązał się z planowanym sposobem przygotowania przedstawienia (samodzielne stworzenie tekstu, scenografii, kostiumów, muzyki), ale równocześnie zapewniał, że uczestnicy mieli urozmaicone zajęcia. Dzieci mogły w dowolnym momencie przemieszczać się z jednego zespołu tematycznego do drugiego.

Skip to content