Projekt-PFRON

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA”

w Libiążu realizuje projekt:

„Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”

finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXIV konkursu – cel programowy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce(rehabilitacja ciągła) ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Umowa z PFRON Nr ZZO/000159/06/D z dnia 01.07.2016 r.

Projekt obejmuje wsparcie 30 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu chrzanowskiego i gminy Chełmek.

logo pfron

Wsparcie w ramach projektu „Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”

Formy wsparcia w ramach prowadzonego projektu to:

  • Rehabilitacja sensoryczna
  • Komunikacja alternatywna – zajęcia logopedyczne
  • Hipoterapia

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. udzielono wsparcia w następującej ilości godzin:

  • Rehabilitacja sensoryczna – 1260 godzin
  • Komunikacja alternatywna – 360 godzin
  • Hipoterapia – 1260 godzin
Skip to content