Projekty

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie "Nadzieja"

Projekty - PFRON:

Projekt „Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” – finansowany ze środków PFRON. Projekt realizowano w ramach XXIV konkursu – cel programowy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce. Konkurs ogłoszony na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekty TVP S.A:

Reklama dzieciom:

W 2011 roku Stowarzyszenie wzięło udział w akcji charytatywnej „REKLAMA DZIECIOM 2011” organizowanej przez Telewizję Polską S.A. Za otrzymany grant w wysokości 14.000 zł zakupiliśmy profesjonalny stół rehabilitacyjny oraz wannę do masażu wirowego.

Projekty: FUNDACJA Batorego

Kolorowa Akademia:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” wspólnie z Libiąskim Centrum Kultury w okresie od Września 2004 do Czerwca 2005 zrealizowało projekt „Tysiąc żurawi na szczęście”. Projekt ten został zorganizowany w ramach Programu RÓWNE SZANSE – KOLOROWA AKADEMIA prowadzonego przez Fundację Stefana Batorego. Finansowego wsparcia udzieliło Towarzystwo Commercial Union Polska. Tytuł projektu: „Tysiąc żurawi na szczęście” nawiązuje do legendy z kultury orientalnej. Żuraw uznany został przez chińskich taoistów za symbol powodzenia i długiego życia. Tysiąc żurawi nawleczonych na sznurek to SEMBAZURU. Legenda mówi, że ten, komu uda się wykonać w ciągu roku sembazuru będzie się cieszył bogactwem i długim życiem.

SZKLARNIA:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” wspólnie z Fundacją Batorego w 2003 roku realizowało programu ”SZKLARNIA”.

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU „SZKLARNIA”:

Szkolenie to dało nam podstawy wiedzy na temat pracy z wolontariuszem. Otrzymaliśmy wiedzę jak wypełnić wniosek o przyznanie dotacji lub grantu..

Skip to content