Malutkim kroczkiem

malutkim kroczkiem, Strona Główna, powiat chrzanowski

Malutkim kroczkiem

„Malutkim kroczkiem do zdrowia – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” . Zadanie publiczne współfinansowane przez  Powiat Chrzanowski.  Stowarzyszenie “Nadzieja” zadanie będzie realizowało w okresie 15.09.2021 – 29.10.2021.  Zadanie realizowane jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Cel zadania publicznego:

Wspieranie potencjalnych możliwości rozwoju i usprawnienie osób z niepełnosprawnością. Zdobycie nowych umiejętności, uzyskanie lepszej sprawności, a tym samym zapewnienie osobom niepełnosprawnym jak największej samodzielności w poruszaniu się w swobodny sposób niezależny od otoczenia, okazja do wyjścia z domu, kontakt z lokalnym środowiskiem. W ramach zadania prowadzone będą zajęcia tj. rehabilitacja ruchowo-sensoryczna, komunikacja alternatywna- logopedia.

Grupa odbiorców zadania:

Beneficjentami zadania będzie grupa 15 osób z niepełnosprawnością(porażeniem mózgowym, zespołem dawna, zespołem Aspergera, epilepsją, autyzmem) w przedziale wiekowym od 3 do 24 lat z terenu powiatu chrzanowskiego posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Koszt całkowity zadania: 4800 zł

Dofinansowanie Powiatu 4000 zł.

Oferta zadania publicznego(pdf)

Archiwum
Aktualności

Skip to content