Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 będzie prowadzony od 1 kwietnia do 30 września br. na terenie całego kraju. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym.

Wszystkie bieżące informacje na temat spisu są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl. Obsługa strony jest możliwa zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.
Na stronie pjm.spis.gov.pl/ znajdują się przetłumaczone pytania do Narodowego Spisu Powszechnego na Polski Język Migowy.

Narodowy Spis Powszechny - SAMOSPIS INTERNETOWY

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl. Należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Proszę pamiętać, że od pierwszego poprawnego logowania do aplikacji czas na wypełnienie formularza wynosi 14 dni.
Każdy, kto samodzielnie spisze się przez Internet może wziąć udział w loterii. Po wypełnieniu formularza spisowego należy pobrać unikatowy 10-znakowy kod, uprawniający do udziału w loterii. Konieczne jest zarejestrowanie otrzymanego kodu od 22 kwietnia do 7 lipca 2021 r. na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. Wyniki losowania dostępne będą na profilach GUS na YouTube i Facebook oraz na stronie internetowej loterii.

Narodowy Spis Powszechny - SPISZ SIĘ PRZEZ TELEFON LUB W PUNKCIE

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00). Wsparcie poprzez infolinię jest przeznaczone głównie dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób z wadą wzroku. W przypadku osób niesłyszących – opcja zgłoszenia chęci spisania się będzie zagwarantowana poprzez kontakt z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Umówienie się na wywiad z rachmistrzem posługującym się polskim językiem migowym możliwe jest z trzydniowym wyprzedzeniem.
Respondenci wykluczeni cyfrowo mogą również skorzystać z punktów spisowych przygotowanych w każdym urzędzie gminy i miasta, a także w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego w Krakowie. Dostępne są tam stanowiska komputerowe przeznaczone do samospisu (ze swobodnym dostępem architektonicznym i komunikacyjnym), a pracownicy biur spisowych służą merytorycznym wsparciem.
Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi. Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. Kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami będzie realizowany adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

UWAGA!

W trakcie realizacji prac spisowych rachmistrzowie nie zapytają o majątek, numer konta, dane logowania do bankowości internetowej czy wysokość zarobków. Nie będą również mierzyć powierzchni mieszkania ani domu.
Tożsamość rachmistrza spisowego można zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie spis.gov.pl. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, co do osoby rachmistrza, należy jak najszybciej skontaktować się z oficerem dyżurnym policji dzwoniąc na alarmowy numer 112.

Skip to content