Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – informacja dla osób z niepełnosprawnościami Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 będzie prowadzony od 1 kwietnia do 30 września br. na terenie całego kraju. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym […]

Narodowy Spis Powszechny Read More »