Małym krokiem do sprawności II

małym krokiem, logo wojewoda małopolski

Małym krokiem do sprawności II

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „MAŁYM KROKIEM DO SPRAWNOŚCI II – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” realizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego – Nr umowy 20/I/OK/2022 z dnia 14.04.20220 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” ww. zadanie będzie realizowało w okresie od 25.04.2022 do 30.06.2022.

Cel zadania:

Wspieranie rozwoju i usprawnienie osób z niepełnosprawnością. Zdobycie nowych umiejętności ruchowych i komunikacyjnych, uzyskanie lepszej sprawności. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym jak największej samodzielności w poruszaniu się w swobodny sposób niezależny od otoczenia, okazja do wyjścia z domu, kontakt z lokalnym środowiskiem.

Grupa odbiorców zadania:

Grupą docelową realizowanego zadania będą 33 osoby niepełnosprawne z różnymi rodzajami schorzeń(porażeniem mózgowym, zespołem dawna, stwardnieniem rozsianym, po mastektomii, zespołem Aspergera, epilepsją, autyzmem) w przedziale wiekowym od 3 do 60 lat posiadający aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – mieszkańców terenu powiatu chrzanowskiego
i oświęcimskiego.

Koszt całkowity zadania: 15088 zł
Dofinansowanie Wojewody Małopolskiego: 11000 zł

Tekst maszynowy informacji: “Małym krokiem do sprawności”
Skip to content