Do sprawności- zajęcia usprawniające

małym krokiem, logo wojewoda małopolski

Do sprawności

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „DO SPRAWNOŚCI – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” realizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego – Nr umowy 27/I/OK/2023 z dnia 25.04.2023 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” ww. zadanie będzie realizowało w okresie od 08.05.2023 do 31.05.2023.

Cel zadania:

Wspieranie rozwoju i usprawnienie osób z niepełnosprawnością. Zdobycie nowych umiejętności ruchowych i komunikacyjnych, uzyskanie lepszej sprawności. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym jak największej samodzielności w poruszaniu się w swobodny sposób niezależny od otoczenia, okazja do wyjścia z domu, kontakt z lokalnym środowiskiem.

Grupa odbiorców zadania:

Grupą docelową realizowanego zadania będą 31 osoby niepełnosprawne z różnymi rodzajami schorzeń(porażeniem mózgowym, zespołem dawna, stwardnieniem rozsianym, po mastektomii, zespołem Aspergera, epilepsją, autyzmem) w przedziale wiekowym od 3 do 60 lat posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – mieszkańców terenu powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego.

Koszt całkowity zadania: 6907,20 zł
Dofinansowanie Wojewody Małopolskiego: 5000 zł

Tekst maszynowy informacji: “Małym krokiem do sprawności”

Aktualności

Do sprawności- zajęcia usprawniające

Aktualności
małym krokiem, logo wojewoda małopolski

Do sprawności Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „DO SPRAWNOŚCI – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” realizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego – Nr umowy 27/I/OK/2023 z dnia 25.04.2023 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” ww. zadanie będzie realizowało w okresie od 08.05.2023…

Więcej»

Sprawozdanie 2022

Aktualności
Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie 2022 Sprawozdanie za rok 2022 z działalności statutowej zatwierdzone w dniu 24 stycznia 2023 przez Walne Zebranie Członków. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU Sprawozdanie z lat poprzednich dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w sekcji Sprawozdania OPP z działalności statutowej. …

Więcej»

Malutkim kroczkiem 2023

Aktualności
malutkim kroczkiem, Strona Główna, powiat chrzanowski

Malutkim kroczkiem „Malutkim kroczkiem do zdrowia – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” . Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Chrzanowski. Stowarzyszenie “Nadzieja” zadanie będzie realizowało w okresie 27.03.2023 – 28.04.2023. Zadanie realizowane jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i…

Więcej»

Małym krokiem do sprawności III

Aktualności
małym krokiem, logo wojewoda małopolski

Małym krokiem do sprawności III Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „MAŁYM KROKIEM DO SPRAWNOŚCI III – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” realizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego – Nr umowy 25/II/OK/2022 z dnia 02.11.2022 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” ww. zadanie…

Więcej»

Małym krokiem do sprawności II

Aktualności
małym krokiem, logo wojewoda małopolski

Małym krokiem do sprawności II Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „MAŁYM KROKIEM DO SPRAWNOŚCI II – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” realizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego – Nr umowy 20/I/OK/2022 z dnia 14.04.20220 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” ww. zadanie…

Więcej»

Sprawozdanie 2021

Aktualności
sprawozdanie 2021, cit-8,

Sprawozdanie 2021 8 lutego 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Nadzieja” w Libiążu. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU Archiwum Aktualności Sprawozdanie 2021 Małym krokiem do sprawności Malutkim kroczkiem Dobry start Narodowy Spis Powszechny Wielkanoc Boże Narodzenie 1%-dziękujemy Zadanie…

Więcej»

Małym krokiem do sprawności

Aktualności
małym krokiem, logo wojewoda małopolski

Małym krokiem do sprawności Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „MAŁYM KROKIEM DO SPRAWNOŚCI– zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” realizowane przez Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu.  Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego – Nr umowy 18/II/OK/2021 z dnia 28.10.2021 r.  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” ww. zadanie będzie realizowało w…

Więcej»

Malutkim kroczkiem

Aktualności
malutkim kroczkiem, Strona Główna, powiat chrzanowski

Malutkim kroczkiem „Malutkim kroczkiem do zdrowia – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” . Zadanie publiczne współfinansowane przez  Powiat Chrzanowski.  Stowarzyszenie “Nadzieja” zadanie będzie realizowało w okresie 15.09.2021 – 29.10.2021.  Zadanie realizowane jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i…

Więcej»

Dobry start

Aktualności, Rehabilitacja
Dobry Start, 300 plus

Dobry Start od ZUS Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej…

Więcej»

Narodowy Spis Powszechny

Aktualności
Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – informacja dla osób z niepełnosprawnościami Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 będzie prowadzony od 1 kwietnia do 30 września br. na terenie całego kraju. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce…

Więcej»
Skip to content