Malutkim kroczkiem 2023

malutkim kroczkiem, Strona Główna, powiat chrzanowski

Malutkim kroczkiem

„Malutkim kroczkiem do zdrowia – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” . Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Chrzanowski. Stowarzyszenie “Nadzieja” zadanie będzie realizowało w okresie 27.03.2023 – 28.04.2023. Zadanie realizowane jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń). Umowa nr PIOS.PIOS.273.99.2023 z dnia 22.03.2023 zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Chrzanowskiego a Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu.

Cel zadania publicznego:

Wspieranie potencjalnych możliwości rozwoju i usprawnienie osób z niepełnosprawnością. Zdobycie nowych umiejętności, uzyskanie lepszej sprawności, a tym samym zapewnienie osobom niepełnosprawnym jak największej samodzielności w poruszaniu się w swobodny sposób niezależny od otoczenia, okazja do wyjścia z domu, kontakt z lokalnym środowiskiem. W ramach zadania prowadzone będą zajęcia tj. rehabilitacja ruchowa oraz terapia logopedyczna.

Grupa odbiorców zadania:

Beneficjentami zadania będzie grupa 13 osób z niepełnosprawnością(porażeniem mózgowym, zespołem dawna, zespołem Aspergera, epilepsją, autyzmem) w przedziale wiekowym od 3 do 24 lat z terenu powiatu chrzanowskiego posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Koszt całkowity zadania: 5840 zł

Dofinansowanie Powiatu 4000 zł.

Skip to content