Organizacja Pożytku Publicznego

Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” działa na podstawie:

Załączniki:

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu KRS 0000005684 otrzymało status organizacji pożytku publicznego 9 listopada 2010 r. postanowieniem(sygn. akt KRS.XII NS-REJ.KRS/011244/10/169) Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS.
postanowienie – sygn. akt KRS.XII NS-REJ.KRS/011244/10/169

Skip to content