Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” w Libiążu w ramach projektu: „Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”. Projekt finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXIV konkurs – cel programowy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – typ projektu:
Prowadzenie rehabilitacji w placówce(rehabilitacja ciągła) ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Umowa z PFRON Nr ZZO/000159/06/D z dnia 01.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na prowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu:
„Z ruchem po lepszą sprawność
– zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”.
Nr postępowania 1/ZPO-PFRON/Stow./2016 z dnia 2016-06-01 . Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu: „Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” z terenu powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowo sensorycznej dla uczestników projektu: „Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”.
Nr postępowania 2/ZPO-PFRON/Stow./2016 z dnia 2016-06-01. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rehabilitacji sensorycznej dla uczestników projektu: „Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” z terenu powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na prowadzenie zajęć logopedycznych – komunikacja alternatywna dla uczestników projektu: „Z ruchem po lepszą sprawność
– zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi”.
Nr postępowania 3/ZPO-PFRON/Stow./2016 z dnia 2016-06-01
.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć logopedycznych -komunikacja alternatywna dla uczestników projektu: „Z ruchem po lepszą sprawność – zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” z terenu powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego.

Skip to content