sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie 2022

Sprawozdanie 2022 Sprawozdanie za rok 2022 z działalności statutowej zatwierdzone w dniu 24 stycznia 2023 przez Walne Zebranie Członków. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU Sprawozdanie z lat poprzednich dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w sekcji Sprawozdania OPP z działalności statutowej.  Sprawozdania z działalności statutowej publikujemy […]

Sprawozdanie 2022 Read More »

Walne Zebranie 2019

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” zawiadamia, że w dniu 18 marca(PONIEDZIAŁEK) 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. PLAN WALNEGO ZEBRANIA: Powitanie zebranych, otwarcie zebrania. Zatwierdzenie ważności zebrania – kworum. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjnej oraz komisji wniosków i uchwał zebrania. Merytoryczne sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej za rok 2018. Sprawozdanie finansowe

Walne Zebranie 2019 Read More »

Sprawozdanie z działalności 2017

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego(opp) z działalności statutowej za rok 2017. Sprawozdanie zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “NADZIEJA” w Libiążu  w dniu 1 lutego 2018 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Sprawozdanie z działalności 2017 Read More »

Skip to content