zebranie

Walne Zebranie 2019

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” zawiadamia, że w dniu 18 marca(PONIEDZIAŁEK) 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. PLAN WALNEGO ZEBRANIA: Powitanie zebranych, otwarcie zebrania. Zatwierdzenie ważności zebrania – kworum. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjnej oraz komisji wniosków i uchwał zebrania. Merytoryczne sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej za rok 2018. Sprawozdanie finansowe

Walne Zebranie 2019 Read More »

Skip to content