Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2018. Sprawozdanie zatwierdzone w dniu 18 marca 2019 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu.

Sprawozdanie za rok 2018 Read More »