Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2018. Sprawozdanie zatwierdzone w dniu 18 marca 2019 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Libiążu.

Sprawozdanie z naszej działalności publikujemy również w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności.

Skip to content